Sự Khác Biệt Giữa Người Cá Và Tiên Cá?


Người cá còn gọi là nhân ngư. Có hai loại là ác nhân ngư và mỹ nhân ngư. Ác nhân ngư thường có hình thù xấu xí làm chuyện hại người, còn mỹ nhân ngư thì luôn xinh đẹp cám dỗ người. Được gọi chung là Siren. Tiên cá có hai loại nam và nữ. Nam thì gọi là chàng tiên cá hay Merman, nữ thì gọi là nàng tiên cá hay Mermaid. Đều yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật. Không có sức mạnh bằng người cá nhưng lại có phép thuật thích giúp đỡ người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến