Tiun Giới Thiệu Chương Trình Học Làm Thầy Người Cá Đẳng Cấp Quốc Tế


Chương Trình Học Bơi Người Cá TIUN:
1. Luyện hít thở, khởi động, đứng nước và bơi người cá.
2. Luyện cân bằng và nén hơi thở để học lặn người cá.
3. Luyện đôi tay thành vây bơi cá heo để học lội người cá.
4. Luyện bơi lặn lội dùng với ống thở và mặt nạ lặn biển.
5. Luyện tập hoàn thiện xét duyệt thi cấp bằng người cá.
6. Tổ chức thi người cá theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Điều Kiện Cấp Bằng Người Cá TIUN:
I. Khởi động người cá 10 lần
II. Đứng nước người cá 10 phút
III. Bơi lặn lội người cá 100 mét
IV. Nín thở dưới nước trên 1 phút.
Quyền Lợi Của Bằng Người Cá TIUN:
- Ưu tiên quảng cáo tham gia đóng phim người cá
- Phát triển các phương tiện truyền thông cho bạn
- Được mời hoạt động môi trường bảo vệ động vật
- Giảm giá du lịch lặn biển tại các câu lạc bộ uy tín
- Có được việc làm dễ dàng lương cao như siêu sao
*Nếu bạn thi rớt sẽ không được cấp bằng, nhưng vẫn kết thúc khoá học. Bạn có thể tự tập luyện cho đến khi đủ điều kiện thi đấu.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến