Tiun Có Thể Thành Tiên Cá Dễ Dàng Là Nhờ Sự Hỗ Trợ Tuyệt Vời Của Gia Đình Và Bạn Bè

Thời gian cứ trôi nhanh như nước xuôi dòng, kỷ niệm chất chứa đong đầy cách mấy thì ký ức cũng sẽ tan biến dần vào hư không. Sinh ra đời này gặp nhau không phải là dễ dàng, được trở thành người chung một nước là chuyện cực khó, huống chi chung một nhà, tất cả đều là duyên nợ. 

Sống càng lâu sẽ càng thấy mắc nợ thế gian càng nhiều, hằng ngày ăn uống ngủ nghỉ cũng là đang tạo nghiệp bất thiện, mà còn ăn thịt động vật chắc chắn kết duyên rất sâu đậm với khổ đau. Trong số những con vật vì bạn mà chết, có những vị là Bồ Tát sẵn sàng hy sinh thân mạng bố thí cúng dường cha mẹ quá khứ chư Thiêng chư Phật cứu độ chúng sinh, có những vị là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp phải đợi bạn ăn thịt mới trả dứt món nợ ân tình, và cũng có những vị không hề thú oán với bạn mà lại bị giết hại ăn thịt đem lòng hận thù đeo bám bạn suốt đời.Khi Tiun thức tỉnh thành tiên cá nhìn thấy vũ trụ nhân sinh bằng con mắt trí tuệ và lòng từ bi, nhận ra tình yêu thương đến tất cả muôn loài ngày càng tăng trưởng, biết được phương pháp bơi lặn thành người cá giúp người thường thức tỉnh thoát cõi vô minh. Cảm thấy biết ơn cha mẹ, bạn bè, mọi người xunh quanh và tất cả muôn loài đã cho Tiun có được ngày hôm nay. Dẫu biết là Quý vị vẫn còn phải vượt qua nhiều thử thách để tìm lại chính mình, nhưng Tiun sẽ luôn biến hiện nhiều hình tướng bên cạnh các bạn cho đến ngày thức tỉnh thoát khỏi khổ đau sinh tử. Hãy trở thành người cá ngay hôm nay để học cách làm chủ linh hồn, tránh xa những tà pháp mê hoặc của Quỷ Thần đã bày ra bằng lời nói, ai muốn thể hiện chánh pháp bằng hành động thì cùng bơi lặn nhất tâm chính niệm ngoài biển với Tiun. Gố gắng vượt qua nổi sợ hãi, nổ lực vượt qua bản thân mình!

Bài đăng phổ biến