Tiun Chia Sẻ Thời Khóa Biểu Của Lớp Học Người Cá Chuyên Nghiệp


Thời Khóa Biểu Học Bơi Người Cá Tiun

Thứ 2 & Thứ 4

5h-6h Tom (26/09 - 24/10) bơi căn bản (bơi 500m)
6h-7h Aqua (08/10 - 31/10) bơi cao cấp (bơi 1500m)
Thứ 4
5h - 6h Di (20/09 - 08/11) bơi căn bản (bơi 500m)
Thứ 5
6h - 7h My (13/09 - 01/11) bơi cao cấp (bơi 1500m)
Thứ 3 & Thứ 5
6h - 7h Hieu (17/09 - 10/10) bơi cao cấp + lặn căn bản (bơi 1500m, lặn 500m)
6h - 7h Helen (17/09 - 10/10) bơi cao cấp + lặn nâng cao (bơi 1500m, lặn 1000m)
Chủ Nhật 
4h - 6h Ellie (07/10 - 28/10) bơi cao cấp + lặn căn bản (bơi 1500m, lặn 500m)
4h - 6h Emily (07/10 - 28/10) bơi cao cấp (bơi 1500m)
4h - 6h Katie (23/09 - 21/10) bơi nâng cao (bơi 1000m)


Thời Khóa Biểu Dạy Bơi Tiên Cá Tiun

Thứ 2 - 5
4h Tiun có mặt tại clb Lan Anh
Thứ 6
7h Tiun đi lặn biển ở Nha Trang
Thứ 7
4h Tiun dạy bơi quận 7 Himlam
Chủ Nhật
4h Tiun dạy bơi quận 2 Cantavil

Nếu người cá nào nghỉ học phải liên hệ trước để Tiun xếp lịch học bù, còn tới giờ học rồi nghỉ ngang hông, thì Tiun sẽ bỏ qua. Đặc biệt, có sự kiện người cá cuối tuần thì Tiun sẽ nghỉ dạy vào Thứ 7 và Chủ Nhật.Bài đăng phổ biến