Tiun Giới Thiệu Danh Sách Các Đệ Tử Người Cá Đã Kiểm Duyệt Tại Việt Nam


Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý vị Phụ huynh đã tin tưởng trao cho Tiun cơ hội được giúp con em Quý vị trở thành người cá, là những nhà hoạt động môi trường, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và thú vật trong tương lai. Tiếp theo, Tiun công bố danh sách các đệ tử người cá lên trên này để nhắc các bạn nhớ đến sứ mệnh của mình. Làm người cá có nhiều sức khỏe và trí tuệ để không còn thích ăn thịt động vật, hay phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, và phải luôn sẵn sàng đấu tranh vì lợi ích tốt đẹp cho tất cả muôn loài. Cuối cùng, Tiun muốn mở ra cơ hội việc làm cho các người cá có môi trường thuận lợi để phát triển tài năng nghề nghiệp.

01. Helen - 17/01/2008


02. Luna - 30/09/2006

03. Helena - 10/02/2011


04. Mimi - 28/08/2008


05. Noemie - 30/08/2010


06. Emily - 30/08/2010


07. Khai - 25/05/2007


08. Jessica - 03/06/2009


09. Nixie - 15/09/200710. Maisy - 30/03/2007


11. Jolie - 09/06/200612. Ruby - 12/10/2007


13. Mina - 06/10/2010


14. Iris - 26/02/2006


15. Jason - 17/02/2007


16. Minh - 01/01/2009


17. Thyda - 11/02/2011


18. Kelvin - 21/05/2007


19. Tide - 27/04/200820. Nori - 07/09/2010


21. Coral - 07/05/2007


22. Minh Kiet - 20/05/2007

23. Huy - 18/08/2004

24. Katie - 15/10/2005
25. Vivienne - 04/12/199726. Benjamin - 09/12/2008


27. Vicky - 12/02/200628. Candy - 03/04/200829. Sofia - 14/02/200830. Rachael - 05/06/200331. Lexine - 17/02/200632. Yến Vi - 18/10/200333. Lucy - 03/02/200934. Khanh - 20/07/2007


35. Aqua - 27/03/200936. Khả Vy - 20/11/2008


37. Pasha - 28/02/2010

38. Kim Na - 02/04/2010

39. Delphin - 16/04/2010

40. Tony - 11/12/2007


41. Kalvin - 10/01/2005

42. Nhã Đan - 20/09/200943. Phú Hào - 18/12/2007


44. Bảo Kha - 17/09/2006


45. Phương Vi - 27/07/2008


46. Genius - 31/07/2009


47. Thiên An - 13/08/2008


48. Thảo Mi - 29/09/2009


49. Vivian - 12/10/2008


50. Brian - 01/11/2010

Bài đăng phổ biến