Tiun Với Đệ Tử Người Cá Christine Đến Từ Mỹ Trải Nghiệm Cho Khỉ Ăn Để Phát Triển Tình Yêu Thiên Nhiên

Làm người cá với Tiun bạn sẽ thấy yêu quý thiên nhiên và động vật hơn, và biết cách tìm lại niềm vui thật trong tâm hồn của mình, để chữa lành mọi tổn thương và bệnh tật. Thế nên, được nghỉ Hè là bạn Christine đã từ Mỹ bay sang Việt Nam để học cách trở thành người cá liền luôn.
Bài đăng phổ biến