Trở Thành Ai Đó Là Định Mệnh Huống Gì Là Tiên Cá


"Cuộc Đời Này Ngắn Lắm Đừng Bận Lời Thị Phi Thấy Điều Chi Có Ích Lặng Lẽ Làm Rồi Đi"

Tiun nhận ra sự có mặt của mình trên cuộc đời này đã là an bày như vậy, dù cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng, cố gắng thay đổi Tiun thành một người như mong muốn cũng không thể được vì đó là số phận. Có người sinh ra được làm đại gia thì cũng có người phải làm ăn mày, có người sống trên bờ thì cũng có người sống dưới nước, tạo nghiệp và trả nghiệp có như vậy thế giới này mới công bằng. Đừng để bản thân đắm chìm trong yêu thương ghét giận buồn vui sẽ không thể thoát ra được. Bởi vậy Tiun mới giúp cho các bạn trở thành người cá, kiểm soát được hơi thở của mình, mới làm chủ được sức khỏe và trí tuệ, mới không còn khổ đau, phiền não nữa.

Như hôm nay những việc Tiun đang làm vì lợi ích của tất cả muôn loài, nhưng lại bị cản duyên tạo ra thị phi rất nhiều, nên muốn dùng câu nói của đức Phật hiện tại tặng cho những ai có cùng chí hướng với Tiun biết mà cố gắng.

Bài đăng phổ biến