Quyết Định Bỏ Lớp Học Người Cá Cuối Tuần Đi Hoạt Động Môi Trường


Bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 lớp học người cá miễn phí diễn ra cuối tuần của tiên cá biết tất cả sẽ không còn nữa vì các nguyên nhân sau.
1. Tiun đã duy trì gần 3 năm hoạt động dạy bơi người cá miễn phí cuối tuần và tặng quà sự kiện.
2. Tiun đã có hơn 500 đệ tử biết được phương pháp bơi người cá đúng cách làm chủ được hơi thở.
3. Tiun đã xây dựng xong thương hiệu đồ bơi tiên cá biết tất cả có thể  biến ước mơ thành hiện thực.
4. Tiun đã tới lúc từ bỏ gia đình lên đường cứu thiên nhiên và động vật giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài đăng phổ biến