Tiun Bỏ Làm Tiên Cá Vì Không Muốn Trẻ Đẹp Hơn Đệ Tử


So sánh thử xem ai trẻ hơn ai? đây là một đệ tử người ếch nhỏ hơn Tiun đến 10 tuổi, hôm nay đi shopping gặp bạn ấy tham gia sự kiện người mẫu thương hiệu. Nhiều năm gặp lại ai cũng nói Tiun không già chút nào, đó là vì Tiun đã trở thành tiên cá có khả năng cải lão hoàn động, làm cho các tế bào của mình bất tử nhờ việc tập luyện bơi lặn lội đều đặn thường xuyên và áp dụng nhiều phương pháp của Yoga, Thiền, Khí Công, Nhân Điện, Pháp Luân Công...Nhưng hôm nay Tiun đã thức tỉnh không muốn thành tiên cá ở mãi cái thế gian đối xử tàn độc với thiên nhiên và động vật này nữa. Nên sẽ mỉm cười chấp nhận vô thường đến với mình, để rồi tự tại giải thoát đến một thế giới tốt đẹp hơn nơi chỉ có tình yêu thương thật sự mãi mãi trường tồn.

Bài đăng phổ biến