Người Cá Có Điều Kiện Nên Làm Cảnh Sát Môi Trường Là Tốt Nhất


Làm cảnh sát môi trường rất nhanh giàu, còn nếu bạn sống chân chính thì chỉ bình thường giống Tiun. Điều kiện là bạn phải học 4 năm rưỡi như các ngành cảnh sát khác và phải có thêm kiến thức của một sinh viên chuyên ngành môi trường.

Ngoài ra các bạn học kỹ sư môi trường cũng có thể làm cảnh sát môi trường nhưng phải học nghiệp vụ ngành cảnh sát 1,5 - 2 năm. Cảnh sát môi trường trực thuộc Bộ Công An, bên cạnh đó cũng phụ thuộc vào Bộ Tài Nguyên Môi Trường vì phải áp dụng các thông tư, nghị định, quyết định của Bộ này. Cảnh sát đang công tác không được chuyển công tác không được chuyển sang cảnh sát môi trường.

Về tiêu chuẩn thì cũng tuyển dụng như tất cả các lực lượng khác trong ngành công an tiêu chuẩn về lí lịch, sức khỏe cực kỳ quan trọng. Do đặc thù là hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm về môi trường nên cảnh sát môi trường rất cần những người có kiến thức về thiên nhiên và động vật. Nên trở thành cảnh sát môi trường chỉ thích hợp cho những bạn là người cá. Vì phải có nhiều sức khỏe, trí tuệ và tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài.


Bài đăng phổ biến