Tiun Phát Hiện Cầu Phao Chìm Dưới Đáy Biển Và Gặp Lại Bạn Cá Lưỡi Trâu Ở Độ Sâu 50 Mét


Hôm nay Tiun gặp một cầu phao dùng cho tàu bè cập bến bị chìm dưới đại dương nhưng không sao vớt lên được, chắc là phải có hằng trăm bạn người cá mới phụ nổi Tiun làm vệ sinh môi trường biển.


Đang loay hoay ngắm ngía cái cầu phao thì một chú cá cá lưỡi trâu xinh đẹp xuất hiện quấn quýt bên Tiun, hy vọng các bạn ra chợ thấy người ta bán cá lưỡi trâu thì đừng mua về ăn thịt nữa.


Nên tập ăn chay thì tất cả các loài vật dưới đáy biển sẽ thân thiện với bạn, trở thành người cá là cách tốt nhất để có sức khỏe và trí tuệ, thì bạn sẽ không còn thèm khát ăn thịt động vật nữa. Tiun hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều bạn người phàm thành người cá hơn!

Bài đăng phổ biến