Chi Tiết Khoá Học Làm Thầy Người Cá Được Thế Giới Công Nhận


Giá: 7,000,000đ (gồm bằng cấp và thẻ chứng nhận thầy người cá lặn biển của PADI)
Thời gian: 20 tiếng (chỉ kéo dài 3 ngày liên tục)
Số lượng: 1 học viên (tối đa 5 bạn cho một buổi học lặn biển)
Điều kiện: để tham gia khoá học bạn phải 9 tuổi trở lên, biết bơi người cá và nín thở trên một phút.
Nội dung: khoá học sẽ giới thiệu về các hoạt động người cá trên thế giới mà bạn có thể tham gia, tập thể dục trên bờ và khởi động dưới nước thêm kiểu dành cho người nhái, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị lặn biển, có thi kiểm tra lý thuyết trắc nghiệm 100 câu tiếng anh, và thực hành lặn sâu 18 mét kết hợp các phương pháp giao tiếp và định vị dưới nước.
Giải thích: ngày đầu tiên bạn sẽ học ở hồ bơi, ngày thứ hai bạn thi kiểm tra lý thuyết và ngày thứ ba sẽ thi kiểm tra thực hành trên biển.
Đăng ký: liên hệ trực tiếp gặp Tiun 0909233501 để biết rõ thông tin về lịch học và địa điểm tổ chức.

Bài đăng phổ biến